Kiểm soát việc sử dụng JavaScript JIT

Cho phép bạn thiết lập liệu Google Chrome sẽ chạy công cụ JavaScript v8 bật trình biên dịch JIT (Just In Time) hay không.

Việc tắt JavaScript JIT có nghĩa là Google Chrome có thể hiển thị nội dung web chậm hơn và cũng có thể vô hiệu hóa các phần của JavaScript (bao gồm cả WebAssembly). Việc tắt JavaScript JIT có thể cho phép Google Chrome hiển thị nội dung web ở một cấu hình an toàn hơn.

Bạn có thể ghi đè chính sách này cho các mẫu URL cụ thể bằng chính sách JavaScriptJitAllowedForSites và JavaScriptJitBlockedForSites.

Nếu bạn không đặt chính sách này thì JavaScript JIT sẽ được bật.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Kiểm soát việc sử dụng JavaScript JIT


 1. Chấp nhận mọi trang web chạy JavaScript JIT
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultJavaScriptJitSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Không chấp nhận mọi trang web chạy JavaScript JIT
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultJavaScriptJitSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)