Trình duyệt thay thế để chạy các trang web đã định cấu hình.

Chính sách này sẽ kiểm soát lệnh nào dùng để mở URL trên một trình duyệt thay thế.

Khi bạn không đặt chính sách này thì một giá trị mặc định dành riêng cho nền tảng sẽ được dùng: Internet Explorer cho Windows, hoặc Safari cho Mac OS X. Trên Linux, bạn sẽ không chạy được trình duyệt thay thế khi chưa đặt chính sách này.

Khi bạn đặt chính sách này thành một trong các trình duyệt như ${ie}, ${firefox}, ${safari} hoặc
${opera}, thì trình duyệt đó sẽ chạy nếu đã được cài đặt. ${ie} chỉ
có trên Windows, còn ${safari} chỉ có trên Windows và Mac
OS X.

Khi bạn đặt chính sách này thành một đường dẫn tệp, thì tệp đó sẽ được dùng làm
tệp thực thi.

Giá trị mẫu: ${ie}

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Trình duyệt thay thế để chạy các trang web đã định cấu hình.

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAlternativeBrowserPath
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)