Bỏ qua kiểm tra thẻ meta trong Google Chrome Frame

Thông thường các trang có Tương thích với X-UA được đặt thành chrome=1 sẽ được hiển thị trong Google Chrome Frame bất kể chính sách 'ChromeFrameRendererSettings'.

Nếu bạn bật cài đặt này, trang sẽ không được quét tìm thẻ meta.

Nếu bạn tắt cài đặt này, trang sẽ được quét tìm thẻ meta.

Nếu chính sách này không được đặt, trang sẽ được quét tìm thẻ meta.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 hoặc mới hơn

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameSkipMetadataCheck
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)