Bật tùy chọn chặn đăng nhập

Tùy chọn cài đặt này sẽ bật hoặc tắt tính năng chặn đăng nhập.

Khi bạn đặt thành Bật hoặc không đặt chính sách này, hộp thoại chặn đăng nhập sẽ kích hoạt nếu một Tài khoản Google được thêm trên web. Ngoài ra, người dùng có thể được hưởng lợi từ việc chuyển tài khoản này sang một hồ sơ khác (mới hoặc hiện có).

Khi bạn đặt chính sách này thành Tắt, hộp thoại chặn đăng nhập sẽ không kích hoạt.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameSigninInterceptionEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)