Cho phép tự động phát nội dung nghe nhìn

Nếu bạn đặt chính sách này thành True, thì Google Chrome có thể tự động phát nội dung nghe nhìn. Nếu bạn đặt chính sách này thành False, thì Google Chrome sẽ không tự động phát nội dung nghe nhìn.

Theo mặc định, Google Chrome không tự động phát nội dung nghe nhìn. Tuy nhiên, đối với một số mẫu URL, bạn có thể sử dụng chính sách AutoplayAllowlist để thay đổi tùy chọn cài đặt này.

Nếu chính sách này thay đổi khi Google Chrome đang chạy, thì chính sách này chỉ áp dụng cho các thẻ mới mở.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAutoplayAllowed
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)