Biểu tượng nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Chỉ định URL biểu tượng yêu thích của nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định.

Chính sách này là tùy chọn. Nếu không thiết lập chính sách này, sẽ không có biểu tượng nào được hiển thị cho nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm.

Chính sách này chỉ được áp dụng nếu chính sách 'DefaultSearchProviderEnabled' được bật.

Giá trị mẫu: https://search.my.company/favicon.ico

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Biểu tượng nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderIconURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)