Biểu tượng nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Nếu bạn bật DefaultSearchProviderEnabled, thì thao tác đặt DefaultSearchProviderIconURL sẽ chỉ định URL cho biểu tượng yêu thích của nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định.

Nếu bạn không đặt DefaultSearchProviderIconURL, thì sẽ không có biểu tượng cho nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm.

Giá trị mẫu: https://search.my.company/favicon.ico

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Biểu tượng nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderIconURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)