Danh sách trắng máy chủ ủy quyền Kerberos

Các máy chủ mà Google Chrome có thể ủy quyền.

Phân tách tên của nhiều máy chủ bằng dấu phẩy. Cho phép ký tự đại diện (*).

Nếu bạn không đặt chính sách này, Google Chrome sẽ không ủy quyền thông tin xác thực cho người dùng ngay cả khi máy chủ được phát hiện là mạng nội bộ.

Giá trị mẫu: foobar.example.com

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Danh sách trắng máy chủ ủy quyền Kerberos

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAuthNegotiateDelegateWhitelist
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)