Định cấu hình danh sách đen cài đặt tiện ích

Cho phép bạn chỉ định tiện ích mà người dùng KHÔNG thể cài đặt. Những tiện ích đã cài đặt sẽ bị tắt nếu nằm trong danh sách cấm và người dùng không thể bật các tiện ích đó. Khi tiện ích bị tắt do thuộc danh sách cấm được loại bỏ khỏi danh sách này, tiện ích đó sẽ tự động được bật lại.

Giá trị danh sách cấm '*' có nghĩa là tất cả các tiện ích đều được đưa vào danh sách cấm trừ khi chúng được liệt kê rõ ràng trong danh sách cho phép.

Nếu chính sách này không được đặt thì người dùng có thể cài đặt mọi tiện ích trong Google Chrome.

Giá trị mẫu:

extension_id1
extension_id2

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Các ID tiện ích mà bạn nên ngăn người dùng cài đặt (hoặc * cho tất cả)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\ExtensionInstallBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)