Sử dụng quy trình triển khai CORS cũ thay vì CORS mới

Sử dụng quy trình triển khai CORS cũ thay vì CORS mới.

Nếu bạn đặt tùy chọn cài đặt này thành True, thì quy trình triển khai cũ tương thích với các phiên bản trước sẽ được sử dụng.

Nếu bạn đặt tùy chọn cài đặt này thành False hoặc không đặt, thì quy trình triển khai mới sẽ được sử dụng và có thể gây ra các sự cố tương thích cụ thể đối với doanh nghiệp.

Chính sách này sẽ bị loại bỏ sau một số mốc thời gian.

Để biết thông tin chi tiết về CORS, hãy truy cập vào: https://www.chromestatus.com/feature/5768642492891136.

Xin lưu ý rằng chính sách này sẽ bị loại bỏ trong Google Chrome phiên bản 82.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameCorsLegacyModeEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)