Bật Duyệt web an toàn

Bật tính năng Duyệt web an toàn của Google Chrome và ngăn không cho người dùng thay đổi tùy chọn cài đặt này.

Nếu bạn bật tùy chọn cài đặt này thì tính năng Duyệt web an toàn luôn hoạt động.

Nếu bạn tắt tùy chọn cài đặt này thì tính năng Duyệt web an toàn sẽ không bao giờ hoạt động.

Nếu bạn bật hoặc tắt tùy chọn cài đặt này, thì người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè tùy chọn cài đặt "Bảo vệ khỏi lừa đảo và phần mềm độc hại" trong Google Chrome.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì tùy chọn cài đặt này sẽ được bật nhưng người dùng có thể thay đổi.

Bạn có thể xem trang web https://developers.google.com/safe-browsing để biết thêm thông tin về tính năng Duyệt web an toàn.

Chính sách này chỉ có trên các phiên bản Windows liên kết với miền Microsoft® Active Directory® hoặc phiên bản Windows 10 Pro hay Enterprise đã đăng ký quản lý thiết bị.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameSafeBrowsingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)