Bật tính năng Làm sạch Chrome trên Windows

Khi bạn đặt thành Bật hoặc không đặt chính sách này, tính năng Làm sạch Chrome sẽ định kỳ quét hệ thống để tìm ra phần mềm không mong muốn. Khi tìm thấy phần mềm không mong muốn, tính năng này sẽ hỏi người dùng xem họ có muốn xóa phần mềm đó hay không. Tính năng Làm sạch Chrome có thể được kích hoạt theo cách thủ công trên trang chrome://settings.

Khi bạn đặt chính sách này thành Tắt, tính năng Làm sạch Chrome sẽ không quét định kỳ và tùy chọn kích hoạt thủ công sẽ bị tắt.

Trên Microsoft® Windows®, chức năng này chỉ có ở những phiên bản liên kết với một miền Microsoft® Active Directory®, chạy trên Windows 10 Pro, hoặc đã đăng ký tùy chọn Quản lý trình duyệt Chrome qua đám mây.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameChromeCleanupEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)