Các URL có thể áp dụng chính sách AutoOpenFileTypes

Danh sách URL chỉ định những url nào sẽ áp dụng AutoOpenFileTypes. Chính sách này không ảnh hưởng đến những giá trị tự động mở do người dùng đặt.

Nếu bạn đặt chính sách này, các tệp sẽ chỉ tự động mở theo chính sách nếu url thuộc danh sách này và loại tệp được liệt kê trong AutoOpenFileTypes. Nếu bạn đặt một trong hai điều kiện thành tắt, thì tệp đã tải xuống sẽ không tự động mở theo chính sách.

Nếu bạn không đặt chính sách này, mọi tệp đã tải xuống có loại tệp thuộc AutoOpenFileTypes sẽ tự động mở.

Bạn phải định dạng mẫu URL theo định dạng trên trang web https://www.chromium.org/administrators/url-blocklist-filter-format.

Giá trị mẫu:

example.com
https://ssl.server.com
hosting.com/good_path
https://server:8080/path
.exact.hostname.com

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Các URL có thể áp dụng chính sách AutoOpenFileTypes

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AutoOpenAllowedForURLs
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)