Định cấu hình danh sách cấm nhắn tin gốc

Cho phép bạn chỉ định máy chủ nhắn tin gốc nào không được tải.

Giá trị danh sách cấm '*' nghĩa là tất cả máy chủ nhắn tin gốc được đưa vào danh sách cấm trừ khi chúng được liệt kê rõ ràng trong danh sách cho phép.

Nếu chính sách này chưa được thiết lập Google Chrome sẽ tải tất cả máy chủ nhắn tin gốc đã cài đặt.

Giá trị mẫu:

com.native.messaging.host.name1
com.native.messaging.host.name2

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Tên của các máy chủ nhắn tin gốc bị cấm (hoặc * cho tất cả)

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\NativeMessagingBlacklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)