Định cấu hình tên miền bắt buộc cho máy chủ truy cập từ xa

Định cấu hình tên miền của máy chủ bắt buộc sẽ được áp dụng trên các máy chủ truy cập từ xa và ngăn người dùng thay đổi tên miền này.

Nếu bạn bật tùy chọn cài đặt này thì các máy chủ chỉ có thể được chia sẻ bằng các tài khoản đã đăng ký trên một trong những tên miền được chỉ định.

Nếu bạn tắt hoặc không đặt tùy chọn cài đặt này thì các máy chủ có thể được chia sẻ bằng bất kỳ tài khoản nào.

Tùy chọn cài đặt này sẽ ghi đè RemoteAccessHostDomain, nếu có.

Hãy xem thêm RemoteAccessHostClientDomainList.

Giá trị mẫu:

my-awesome-domain.com
my-auxiliary-domain.com

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Định cấu hình tên miền bắt buộc cho máy chủ truy cập từ xa

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\RemoteAccessHostDomainList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)