Bật nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định

Cho phép sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định.

Nếu bạn bật tùy chọn cài đặt này, một thao tác tìm kiếm mặc định sẽ được thực hiện khi người dùng nhập văn bản vào thanh địa chỉ không phải là URL.

Bạn có thể chỉ định nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định sẽ sử dụng bằng cách đặt các chính sách tìm kiếm mặc định còn lại. Nếu bạn để trống những chính sách này, thì người dùng có thể chọn nhà cung cấp mặc định.

Nếu bạn tắt tùy chọn cài đặt này, thì sẽ không có thao tác tìm kiếm nào được thực hiện khi người dùng nhập văn bản không phải là URL vào thanh địa chỉ.

Nếu bạn bật hoặc tắt tùy chọn cài đặt này, thì người dùng không thể thay đổi hoặc ghi đè tùy chọn cài đặt này trong Google Chrome.

Nếu bạn không đặt chính sách này, thì nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định sẽ được bật và người dùng có thể đặt danh sách nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm.

Chính sách này chỉ có trên các phiên bản Windows liên kết với miền Microsoft® Active Directory® hoặc phiên bản Windows 10 Pro hay Enterprise đã đăng ký quản lý thiết bị.

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)