เปิดใช้งานผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้น

เปิดใช้การใช้ผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้น

หากคุณเปิดใช้การตั้งค่านี้ การค้นหาเริ่มต้นจะดำเนินการเมื่อผู้ใช้พิมพ์ข้อความที่ไม่ใช่ URL ในแถบอเนกประสงค์

คุณจะระบุผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นที่จะใช้ได้โดยการตั้งค่านโยบายการค้นหาเริ่มต้นส่วนที่เหลือ หากเว้นว่างไว้ ผู้ใช้จะเลือกผู้ให้บริการเริ่มต้นได้

หากปิดใช้การตั้งค่านี้ การค้นหาจะดำเนินการไม่ได้เมื่อผู้ใช้ป้อนข้อความที่ไม่ใช่ URL ในแถบอเนกประสงค์

หากคุณเปิดหรือปิดใช้การตั้งค่านี้ ผู้ใช้จะเปลี่ยนหรือลบล้างการตั้งค่านี้ใน Google Chromeไม่ได้

หากนโยบายนี้ไม่มีการตั้งค่าไว้ จะมีการเปิดใช้ผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นและผู้ใช้จะกำหนดรายการผู้ให้บริการการค้นหาได้

นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะในอินสแตนซ์ Windows ซึ่งเข้าร่วมโดเมน Microsoft® Active Directory® หรืออินสแตนซ์ Windows 10 Pro หรือ Enterprise ที่เข้าร่วมการจัดการอุปกรณ์

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)