สกีมการตรวจสอบสิทธิ์ที่ได้รับการสนับสนุน

ระบุว่าการตรวจสอบสิทธิ์ HTTP รูปแบบใดที่ Google Chrome สนับสนุน

ค่าที่เป็นไปได้คือ "basic", "digest", "ntlm" และ "negotiate" แยกค่าหลายค่าด้วยเครื่องหมายจุลภาค

หากไม่ได้ตั้งค่านโยบายนี้ไว้ จะมีการใช้ทั้ง 4 รูปแบบ

ค่าตัวอย่าง: basic,digest,ntlm,negotiate

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

สกีมการตรวจสอบสิทธิ์ที่ได้รับการสนับสนุน

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAuthSchemes
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)