อนุญาตการเล่นสื่ออัตโนมัติในรายการรูปแบบ URL ที่อนุญาตพิเศษ

ควบคุมรายการที่อนุญาตพิเศษของรูปแบบ URL ที่จะเปิดใช้การเล่นอัตโนมัติอยู่เสมอ

หากเปิดใช้การเล่นอัตโนมัติ วิดีโอจะเล่นโดยอัตโนมัติ (โดยไม่ต้องมีคำยินยอมจากผู้ใช้) พร้อมด้วยเนื้อหาเสียงใน Google Chrome

ข้อกำหนดเฉพาะของรูปแบบ URL ที่ถูกต้องมีดังนี้

- [*.]domain.tld (ตรงกับ domain.tld และโดเมนย่อยทั้งหมด)

- host (ตรงกับชื่อโฮสต์ทุกประการ)

- scheme://host:port (รูปแบบที่รองรับ ได้แก่ http,https)

- scheme://[*.]domain.tld:port (รูปแบบที่รองรับ ได้แก่ http,https)

- file://path (เส้นทางต้องเป็นเส้นทางสัมบูรณ์และเริ่มต้นด้วย "/")

- a.b.c.d (ตรงกับ IP ของ IPv4 ทุกประการ)

- [a:b:c:d:e:f:g:h] (ตรงกับ IP ของ IPv6 ทุกประการ)

หากตั้งค่านโยบาย AutoplayAllowed เป็น "จริง" นโยบายนี้จะไม่มีผลอะไร

หากตั้งค่านโยบาย AutoplayAllowed เป็น "เท็จ" ระบบจะยังอนุญาตให้รูปแบบ URL ที่ตั้งค่าไว้ในนโยบายนี้เล่นได้

โปรดทราบว่าหาก Google Chrome ทำงานอยู่และนโยบายนี้มีการเปลี่ยนแปลง นโยบายนี้จะมีผลกับแท็บที่เปิดใหม่เท่านั้น ดังนั้น แท็บบางแท็บอาจยังใช้ลักษณะการทำงานเดิมอยู่

ค่าตัวอย่าง:

https://www.example.com
[*.]example.edu

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

อนุญาตการเล่นสื่ออัตโนมัติในรายการรูปแบบ URL ที่อนุญาตพิเศษ

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AutoplayWhitelist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)