เวอร์ชัน SSL ขั้นต่ำที่เปิดใช้

หากไม่ได้กำหนดค่านโยบายนี้ไว้ Google Chrome จะใช้เวอร์ชันขั้นต่ำที่เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งก็คือ TLS 1.0

ทั้งนี้คุณตั้งค่านโยบายเป็นค่าใดค่าหนึ่งได้ระหว่าง "tls1", "tls1.1" หรือ "tls1.2" เมื่อตั้งค่าแล้ว Google Chrome จะไม่ใช้ SSL/TLS ในเวอร์ชันที่ต่ำกว่าเวอร์ชันที่ระบุ และจะไม่สนใจค่าที่ไม่รู้จัก

ค่าตัวอย่าง: tls1

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

เวอร์ชัน SSL ขั้นต่ำที่เปิดใช้


 1. TLS 1.0
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1
 2. TLS 1.1
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.1
 3. TLS 1.2
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)