บล็อกการเข้าถึงรายการ URL

การตั้งค่านโยบายนี้ทำให้หน้าเว็บที่ใช้ URL ต้องห้ามไม่สามารถโหลดได้ โดยจะมีรายการรูปแบบ URL ที่ระบุ URL ต้องห้ามไว้ การไม่ตั้งค่านโยบายจะทำให้ไม่มีการห้าม URL ใดเลยในเบราว์เซอร์ ให้จัดรูปแบบ URL ตามรูปแบบนี้ (https://www.chromium.org/administrators/url-blocklist-filter-format) คุณกำหนดข้อยกเว้นใน URLAllowlist ได้ไม่เกิน 1,000 รายการ

เริ่มจาก Google Chrome เวอร์ชัน 73 เป็นต้นไป คุณจะบล็อก URL javascript://* ได้ แต่จะมีผลเฉพาะกับ JavaScript ที่พิมพ์ลงในแถบที่อยู่ (หรือ bookmarklet เป็นต้น) นโยบายนี้ไม่มีผลกับ URL JavaScript แบบในหน้าเว็บและมีการโหลดข้อมูลแบบไดนามิก ตัวอย่างเช่น หากคุณบล็อก example.com/abc ไว้ example.com จะยังคงโหลด example.com/abc โดยใช้ XMLHTTPRequest ได้

มีการรองรับนโยบายนี้ในโหมดไม่มีส่วนหัวด้วยใน Google Chrome เวอร์ชัน 92 เป็นต้นไป

หมายเหตุ: การบล็อก chrome://* ซึ่งเป็น URL ภายในอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด

ค่าตัวอย่าง:

example.com
https://ssl.server.com
hosting.com/bad_path
https://server:8080/path
.exact.hostname.com
file://*
custom_scheme:*
*

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

บล็อกการเข้าถึงรายการ URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\URLBlocklist
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)