เปิดใช้การแยกเว็บไซต์สำหรับทุกเว็บไซต์

การตั้งค่านโยบายเป็น "เปิดใช้" จะแยกเว็บไซต์ทั้งหมด (แต่ละเว็บไซต์จะทำงานด้วยกระบวนการของตัวเอง) การตั้งค่านโยบายเป็น "ปิดใช้" หรือไม่ได้ตั้งค่าจะไม่ปิดการแยกเว็บไซต์ แต่จะอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกไม่ใช้ได้ (เช่น ด้วยการใช้ Disable site isolation (ปิดใช้การแยกเว็บไซต์) ใน chrome://flags)

IsolateOrigins อาจเป็นประโยชน์ในการปรับต้นทางให้เหมาะสมยิ่งขึ้นด้วย ใน Google Chrome OS เวอร์ชัน 76 และเวอร์ชันก่อนหน้า ให้ตั้งค่านโยบายด้านอุปกรณ์ DeviceLoginScreenSitePerProcess ด้วยค่าเดียวกันนี้ (เนื่องจากหากค่าไม่ตรงกัน อาจเกิดความล่าช้าเมื่อเข้าสู่เซสชันของผู้ใช้)

หมายเหตุ: สำหรับ Android ให้ใช้นโยบาย SitePerProcessAndroid แทน

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameSitePerProcess
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)