ควบคุมว่าเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะใช้ในที่ใดได้บ้าง

ให้คุณควบคุมว่าจะใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ที่ใดบ้าง

หากตั้งค่านโยบายนี้เป็น "DeveloperToolsDisallowedForForceInstalledExtensions" (ค่า 0 ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น) คุณจะเข้าถึงเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และคอนโซล JavaScript ได้โดยทั่วไป แต่จะเข้าถึงไม่ได้ในบริบทส่วนขยายที่ติดตั้งโดยนโยบายองค์กร
หากตั้งค่านโยบายเป็น "DeveloperToolsAllowed" (ค่า 1) คุณจะเข้าถึงเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และคอนโซล JavaScript ได้ และยังใช้ได้ในทุกบริบท รวมถึงในบริบทส่วนขยายที่ติดตั้งโดยนโยบายองค์กรด้วย
หากตั้งค่านโยบายนี้เป็น "DeveloperToolsDisallowed" (ค่า 2) คุณจะเข้าถึงเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และตรวจสอบองค์ประกอบในเว็บไซต์ไม่ได้อีกต่อไป และจะมีการปิดใช้แป้นพิมพ์ลัดและเมนูหรือรายการเมนูตามบริบทที่ใช้เปิดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือคอนโซล JavaScript

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

ควบคุมว่าเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะใช้ในที่ใดได้บ้าง


 1. ไม่อนุญาตการใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในส่วนขยายที่ติดตั้งโดยนโยบายองค์กร อนุญาตการใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในบริบทอื่นๆ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDeveloperToolsAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. อนุญาตการใช้งานเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDeveloperToolsAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. ไม่อนุญาตการใช้เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDeveloperToolsAvailability
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)