รายการที่อนุญาตสำหรับเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์

ระบุว่าเซิร์ฟเวอร์ใดควรอยู่ในรายการที่อนุญาตสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์แบบผนวกรวม โดยจะมีการเปิดใช้การตรวจสอบสิทธิ์แบบผนวกรวมต่อเมื่อ Google Chrome ได้รับการขอตรวจสอบสิทธิ์จากพร็อกซีหรือจากเซิร์ฟเวอร์ซึ่งอยู่ในรายการที่อนุญาตนี้เท่านั้น

คั่นชื่อเซิร์ฟเวอร์หลายชื่อด้วยเครื่องหมายจุลภาค อนุญาตให้ใช้อักขระตัวแทน (*)

หากคุณปล่อยนโยบายนี้ไว้โดยไม่มีการตั้งค่า Google Chrome จะพยายามตรวจหาว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่บนอินทราเน็ตไหม และจะตอบรับคำขอ IWA หลังจากนั้นเท่านั้น หากมีการตรวจพบว่าเซิร์ฟเวอร์เป็นอินเทอร์เน็ต Google Chrome จะเพิกเฉยต่อคำขอ IWA

ค่าตัวอย่าง: *.example.com,example.com

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

รายการที่อนุญาตสำหรับเซิร์ฟเวอร์การตรวจสอบสิทธิ์

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAuthServerWhitelist
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)