โหมดการแรสเตอร์งานพิมพ์

ควบคุมวิธีที่ Google Chrome พิมพ์ใน Windows

เมื่อสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ไม่ใช่ PostScript ใน Windows บางครั้งงานพิมพ์จะต้องมีการแรสเตอร์เพื่อให้พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง

เมื่อตั้งค่านโยบายนี้เป็น "เต็ม" Google Chrome จะแรสเตอร์แบบเต็มหน้าหากจำเป็น

เมื่อตั้งค่านโยบายนี้เป็น "เร็ว" Google Chrome จะหลีกเลี่ยงการแรสเตอร์หากทำได้ เพราะการลดปริมาณการแรสเตอร์จะช่วยลดขนาดของงานพิมพ์และเพิ่มความเร็วในการพิมพ์

เมื่อไม่ได้ตั้งค่านโยบายนี้ไว้ Google Chrome จะอยู่ในโหมด "เต็ม"

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

โหมดการแรสเตอร์งานพิมพ์


 1. เต็ม
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NamePrintRasterizationMode
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. เร็ว
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NamePrintRasterizationMode
  Value TypeREG_DWORD
  Value1


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)