ตั้งค่าการกำหนดค่าที่มีการจัดการสำหรับต้นทางที่เจาะจงของเว็บไซต์

การตั้งค่านโยบายนี้จะกำหนดค่าส่งคืนของ Managed Configuration API สำหรับต้นทางนั้น

Managed Configuration API คือการกำหนดค่าคีย์-ค่าที่เข้าถึงผ่านการเรียกใช้ JavaScript navigator.managed.getManagedConfiguration() ได้ API นี้ใช้ได้เฉพาะกับต้นทางที่สอดคล้องกับเว็บแอปพลิเคชันที่บังคับติดตั้งแล้วผ่าน WebAppInstallForceList

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสคีมาและการจัดรูปแบบได้ที่ https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=ManagedConfigurationPerOrigin

ค่าตัวอย่าง:

[
{
"origin": "https://www.google.com",
"managed_configuration_url": "https://gstatic.google.com/configuration.json",
"managed_configuration_hash": "asd891jedasd12ue9h"
},
{
"origin": "https://www.example.com",
"managed_configuration_url": "https://gstatic.google.com/configuration2.json",
"managed_configuration_hash": "djio12easd89u12aws"
}
]

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

ตั้งค่าการกำหนดค่าที่มีการจัดการสำหรับต้นทางที่เจาะจงของเว็บไซต์

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameManagedConfigurationPerOrigin
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)