ปิดการบังคับใช้ความโปร่งใสของใบรับรองสำหรับรายการ URL

ปิดการบังคับใช้ข้อกำหนดความโปร่งใสของใบรับรองใน URL ที่แสดงรายการ

นโยบายนี้อนุญาตให้ใบรับรองสำหรับชื่อโฮสต์ใน URL ที่ระบุไม่ต้องเปิดเผยผ่านความโปร่งใสของใบรับรอง ซึ่งช่วยให้ใบอนุญาตที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะให้สามารถใช้งานได้ แต่จะทำให้โฮสต์ตรวจหาใบรับรองที่ออกอย่างไม่ถูกต้องได้ยากขึ้น

การจัดรูปแบบ URL จะเป็นไปตาม https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format แต่เนื่องจากใบรับรองที่ถูกต้องต้องมาจากชื่อโฮสต์ที่ขึ้นอยู่กับรูปแบบ พอร์ต หรือเส้นทาง จึงพิจารณาเพียงแค่ส่วนชื่อโฮสต์ของ URL เท่านั้น ทั้งนี้ไม่สนับสนุนโฮสต์ที่ใช้สัญลักษณ์แทน

หากไม่ได้ตั้งนโยบายนี้ไว้ ใบรับรองที่ถูกกำหนดให้ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านความโปร่งใสของใบรับรองที่ไม่ได้เปิดเผยตามข้อกำหนดจะถือว่าเป็นใบรับรองที่ไม่น่าเชื่อถือตามนโยบายความโปร่งใสของใบรับรอง

ค่าตัวอย่าง:

example.com
.example.com

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

ปิดการบังคับใช้ความโปร่งใสของใบรับรองสำหรับรายการ URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\CertificateTransparencyEnforcementDisabledForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)