เลือกใบรับรองไคลเอ็นต์สำหรับไซต์เหล่านี้โดยอัตโนมัติ

ให้คุณระบุรายการรูปแบบ URL ซึ่งระบุเว็บไซต์ที่ Google Chrome ควรเลือกใบรับรองไคลเอ็นต์โดยอัตโนมัติ หากเว็บไซต์นั้นขอใบรับรอง

ค่าต้องเป็นอาร์เรย์ของพจนานุกรม JSON ซึ่งมีรูปแบบเป็นสตริง พจนานุกรมแต่ละรายการต้องอยู่ในรูปแบบ { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER } โดยที่ $URL_PATTERN เป็นรูปแบบการตั้งค่าเนื้อหา ส่วน $FILTER จะจำกัดใบรับรองไคลเอ็นต์ที่เบราว์เซอร์จะเลือกโดยอัตโนมัติ ระบบจะเลือกเฉพาะใบรับรองที่ตรงกับคำขอใบรับรองของเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงตัวกรอง ตัวอย่างเช่น หาก $FILTER อยู่ในรูปแบบ { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } } ระบบจะเลือกเฉพาะใบรับรองไคลเอ็นต์ซึ่งออกโดยใบรับรองที่ใช้ CommonName $ISSUER_CN เพิ่มเข้ามา หาก $FILTER มีส่วน "ISSUER" และ "SUBJECT" ใบรับรองไคลเอ็นต์จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้ง 2 ข้อจึงจะได้รับเลือก หาก $FILTER ระบุชื่อองค์กร ("O") ใบรับรองจะต้องมีชื่อองค์กรอย่างน้อย 1 ชื่อซึ่งตรงกับค่าที่ระบุ จึงจะได้รับเลือก หาก $FILTER ระบุหน่วยขององค์กร ("OU") ใบรับรองจะต้องมีหน่วยขององค์กรอย่างน้อย 1 หน่วยซึ่งตรงกับค่าที่ระบุ จึงจะได้รับเลือก หาก $FILTER คือพจนานุกรมเปล่า {} การเลือกใบรับรองไคลเอ็นต์จะไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

หากไม่มีการกำหนดนโยบายนี้ จะไม่มีการเลือกใบรับรองโดยอัตโนมัติสำหรับเว็บไซต์ใดก็ตาม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสคีมาและการจัดรูปแบบได้ที่ https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=AutoSelectCertificateForUrls

ค่าตัวอย่าง:

{"pattern":"https://www.example.com","filter":{"ISSUER":{"CN":"certificate issuer name", "L": "certificate issuer location", "O": "certificate issuer org", "OU": "certificate issuer org unit"}, "SUBJECT":{"CN":"certificate subject name", "L": "certificate subject location", "O": "certificate subject org", "OU": "certificate subject org unit"}}}

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

เลือกใบรับรองไคลเอ็นต์สำหรับไซต์เหล่านี้โดยอัตโนมัติ

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AutoSelectCertificateForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)