พารามิเตอร์สำหรับ URL ค้นหาที่ใช้ POST

หาก DefaultSearchProviderEnabled เปิดอยู่ การตั้งค่า DefaultSearchProviderSearchURLPostParams จะระบุพารามิเตอร์เมื่อค้นหา URL ด้วยเมธอด POST โดยจะประกอบด้วยคู่ชื่อ-ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค หากมีค่าใดเป็นพารามิเตอร์เทมเพลต เช่น '{searchTerms}' ข้อมูลข้อความค้นหาจริงจะแทนที่ค่าดังกล่าว

การไม่ตั้งค่า DefaultSearchProviderSearchURLPostParams จะทำให้ระบบส่งคำขอค้นหาโดยใช้เมธอด GET

ค่าตัวอย่าง: q={searchTerms},ie=utf-8,oe=utf-8

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

พารามิเตอร์สำหรับ URL ค้นหาที่ใช้ POST

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderSearchURLPostParams
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)