กฎการเลือกเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

ลบล้างกฎการเลือกเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของ Google Chrome

นโยบายนี้จะระบุกฎสำหรับการเลือกเครื่องพิมพ์เริ่มต้นใน Google Chrome ซึ่งเกิดขึ้นในครั้งแรกที่มีการใช้ฟังก์ชันการพิมพ์กับโปรไฟล์ใดโปรไฟล์หนึ่ง

เมื่อตั้งค่านโยบายนี้ Google Chrome จะพยายามหาเครื่องพิมพ์ที่ตรงกับแอตทริบิวต์ทั้งหมดที่ระบุไว้ และเลือกเครื่องพิมพ์นั้นเป็นค่าเริ่มต้น ระบบจะเลือกเครื่องพิมพ์แรกที่พบว่าตรงกับนโยบายในกรณีที่มีเครื่องพิมพ์ตรงกันที่เลือกได้หลายเครื่อง โดยขึ้นอยู่กับลำดับของเครื่องพิมพ์ที่พบ

หากไม่ได้ตั้งค่านโยบายนี้หรือไม่พบเครื่องพิมพ์ที่ตรงกันก่อนหมดเวลา ระบบจะตั้งค่าเครื่องพิมพ์เริ่มต้นเป็นเครื่องพิมพ์ PDF ในตัว หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ PDF ก็จะไม่เลือกเครื่องพิมพ์ใดๆ

เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับ Google Cloud Print จะถือว่าเป็น "cloud" ส่วนเครื่องพิมพ์ที่เหลือจะจัดประเภทเป็น "local"
การข้ามช่องใดช่องหนึ่งไปแสดงว่าค่าทั้งหมดตรงกัน เช่น การไม่ระบุการเชื่อมต่อจะทำให้การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์เริ่มการค้นหาเครื่องพิมพ์ทุกประเภท ทั้งเครื่องพิมพ์ที่ต่อกับระบบและในระบบคลาวด์
รูปแบบนิพจน์ทั่วไปต้องเป็นไปตามไวยากรณ์ JavaScript RegExp และการจับคู่จะคำนึงถึงตัวพิมพ์อักษรเล็กและใหญ่
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสคีมาและการจัดรูปแบบได้ที่ https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=DefaultPrinterSelection

ค่าตัวอย่าง: { "kind": "cloud", "idPattern": ".*public", "namePattern": ".*Color" }

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

กฎการเลือกเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultPrinterSelection
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)