การตั้งค่าเซ็นเซอร์เริ่มต้น

การตั้งค่านโยบายเป็น 1 จะให้เว็บไซต์เข้าถึงและใช้เซ็นเซอร์ เช่น เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวและเซ็นเซอร์แสงได้ การตั้งค่านโยบายเป็น 2 จะปฏิเสธสิทธิ์เข้าถึงเซ็นเซอร์

การไม่ตั้งค่าหมายความว่า AllowSensors จะมีผล แต่ผู้ใช้เปลี่ยนการตั้งค่านี้ได้

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

การตั้งค่าเซ็นเซอร์เริ่มต้น


 1. อนุญาตให้เว็บไซต์เข้าถึงเซ็นเซอร์
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultSensorsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. ไม่อนุญาตให้เว็บไซต์ใดๆ เข้าถึงเซ็นเซอร์
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultSensorsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)