พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งสำหรับเบราว์เซอร์สำรอง

นโยบายนี้ควบคุมพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งที่จะเปิดไปยังเบราว์เซอร์สำรอง

เมื่อไม่ได้ตั้งค่านโยบายนี้ ระบบจะส่งเฉพาะ URL ดังกล่าวเป็นพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่ง

เมื่อตั้งค่านโยบายนี้เป็นรายการสตริง ระบบจะส่งแต่ละสตริงไปยังเบราว์เซอร์สำรองเป็นพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งที่แยกจากกัน ใน Windows พารามิเตอร์ต่างๆ จะรวมกันโดยใช้การเว้นวรรค ส่วนใน Mac OS X และ Linux พารามิเตอร์หนึ่งๆ อาจมีการเว้นวรรคและระบบจะยังถือว่าเป็นพารามิเตอร์เดียว

หากองค์ประกอบใดมี ${url} ก็จะมีการแทนที่ด้วย URL ของหน้าเว็บที่จะเปิด

หากไม่มีองค์ประกอบใดที่มี ${url} ระบบจะใส่ URL ดังกล่าวต่อท้ายบรรทัดคำสั่ง

ระบบจะขยายตัวแปรของสภาพแวดล้อม โดยใน Windows จะแทนที่ %ABC% ด้วยค่าตัวแปรของสภาพแวดล้อม ABC ส่วนใน Mac OS X และ Linux จะแทนที่ ${ABC} ด้วยค่าตัวแปรของสภาพแวดล้อม ABC

ค่าตัวอย่าง:

-foreground
-new-window
${url}
-profile
%HOME%\browser_profile

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งสำหรับเบราว์เซอร์สำรอง

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AlternativeBrowserParameters
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)