อนุญาตให้ใช้คุกกี้บนไซต์เหล่านี้

ให้คุณกำหนดรายการรูปแบบ URL ซึ่งระบุเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งค่าคุกกี้

หากไม่มีการตั้งค่านโยบายนี้ ระบบจะใช้ค่าเริ่มต้นทั่วไปสำหรับเว็บไซต์ทั้งหมด ทั้งจากนโยบาย "DefaultCookiesSetting" หากมีการตั้งค่าไว้ หรือจากการกำหนดค่าส่วนบุคคลของผู้ใช้เอง

ดูนโยบาย "CookiesBlockedForUrls" และ "CookiesSessionOnlyForUrls" ด้วย โปรดทราบว่ารูปแบบ URL ของนโยบายทั้งสามนี้จะต้องไม่ขัดแย้งกัน เพราะไม่มีการระบุว่านโยบายใดจะมีความสำคัญสูงกว่า

ค่าตัวอย่าง:

https://www.example.com
[*.]example.edu

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

อนุญาตให้ใช้คุกกี้บนไซต์เหล่านี้

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\CookiesAllowedForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)