พารามิเตอร์สำหรับ URL รูปภาพที่ใช้ POST

หาก DefaultSearchProviderEnabled เปิดอยู่ การตั้งค่า DefaultSearchProviderImageURLPostParams จะระบุพารามิเตอร์ระหว่างการค้นหารูปภาพด้วยเมธอด POST โดยจะประกอบด้วยคู่ชื่อ-ค่าที่คั่นด้วยจุลภาค หากมีค่าใดเป็นพารามิเตอร์เทมเพลต เช่น {imageThumbnail} ข้อมูลภาพขนาดย่อของรูปภาพจริงจะแทนที่ค่าดังกล่าว

การไม่ตั้งค่า DefaultSearchProviderImageURLPostParams จะทำให้ระบบส่งคำขอการค้นหารูปภาพโดยใช้เมธอด GET

ค่าตัวอย่าง: content={imageThumbnail},url={imageURL},sbisrc={SearchSource}

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

พารามิเตอร์สำหรับ URL รูปภาพที่ใช้ POST

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameDefaultSearchProviderImageURLPostParams
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)