อนุญาตข้อจำกัดในการดาวน์โหลด

กำหนดค่าประเภทการดาวน์โหลดที่ Google Chrome จะบล็อกโดยสมบูรณ์ โดยไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ลบล้างตัวเลือกเพื่อความปลอดภัย

หากคุณตั้งค่านโยบายนี้ Google Chrome จะป้องกันการดาวน์โหลดบางประเภท และไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ข้ามคำเตือนด้านความปลอดภัย

เมื่อเลือกตัวเลือก "บล็อกการดาวน์โหลดที่เป็นอันตราย" ระบบจะอนุญาตการดาวน์โหลดทั้งหมด ยกเว้นรายการที่มีคำเตือนของ Google Safe Browsing

เมื่อเลือกตัวเลือก "บล็อกการดาวน์โหลดที่อาจเป็นอันตราย" ระบบจะอนุญาตการดาวน์โหลดทั้งหมด ยกเว้นรายการที่มีคำเตือนของ Google Safe Browsing ว่าเป็นการดาวน์โหลดที่อาจเป็นอันตราย

เมื่อเลือกตัวเลือก "บล็อกการดาวน์โหลดทั้งหมด" ระบบจะบล็อกการดาวน์โหลดทุกรายการ

เมื่อเลือกตัวเลือก "บล็อกการดาวน์โหลดที่ประสงค์ร้าย" ระบบจะอนุญาตการดาวน์โหลดทั้งหมดยกเว้นรายการที่ Google Safe Browsing มั่นใจมากว่าเป็นมัลแวร์ ซึ่งต่างกับการดาวน์โหลดที่เป็นอันตรายตรงที่ไม่ได้พิจารณาประเภทของไฟล์ แต่พิจารณาที่โฮสต์

เมื่อไม่ได้ตั้งค่านโยบายนี้ (หรือเลือกตัวเลือก "ไม่มีข้อจำกัดพิเศษ") การดาวน์โหลดจะต้องผ่านข้อจำกัดด้านความปลอดภัยทั่วไปโดยอิงจากผลการวิเคราะห์ของ Google Safe Browsing

โปรดทราบว่าข้อจำกัดเหล่านี้มีผลกับการดาวน์โหลดที่ทริกเกอร์จากเนื้อหาของหน้าเว็บ รวมถึงตัวเลือกเมนูตามบริบท "ดาวน์โหลดลิงก์..." ข้อจำกัดเหล่านี้ไม่มีผลกับการบันทึก/ดาวน์โหลดของหน้าที่แสดงอยู่ หรือการบันทึกเป็น PDF จากตัวเลือกการพิมพ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Safe Browsing ได้ที่ https://developers.google.com/safe-browsing

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

ข้อจำกัดในการดาวน์โหลด


 1. ไม่มีข้อจำกัดพิเศษ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDownloadRestrictions
  Value TypeREG_DWORD
  Value0
 2. บล็อกการดาวน์โหลดที่อันตราย
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDownloadRestrictions
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 3. บล็อกการดาวน์โหลดที่อาจเป็นอันตราย
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDownloadRestrictions
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 4. บล็อกการดาวน์โหลดทั้งหมด
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDownloadRestrictions
  Value TypeREG_DWORD
  Value3
 5. บล็อกการดาวน์โหลดที่ประสงค์ร้าย
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDownloadRestrictions
  Value TypeREG_DWORD
  Value4


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)