ปิดใช้ประเภทเครื่องพิมพ์ในรายการปฏิเสธ

ระบบจะปิดใช้เครื่องพิมพ์ที่มีประเภทตรงกับในรายการปฏิเสธไม่ให้ค้นพบหรือดึงข้อมูลความสามารถได้

การใส่ประเภทเครื่องพิมพ์ทั้งหมดไว้ในรายการปฏิเสธจะปิดใช้การพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจะทำให้ไม่มีปลายทางให้ส่งเอกสารไปพิมพ์

การรวม cloud ไว้ในรายการปฏิเสธจะมีผลเหมือนกับการตั้งค่านโยบาย CloudPrintSubmitEnabled เป็น "เท็จ" หากต้องการให้ค้นพบปลายทาง Google Cloud Print ได้ จะต้องตั้งค่านโยบาย CloudPrintSubmitEnabled เป็น "จริง" และต้องไม่รวม cloud ไว้ในรายการปฏิเสธ

การไม่ได้ตั้งค่านโยบายหรือตั้งค่าเป็นรายการที่ว่างเปล่าจะทำให้ค้นพบเครื่องพิมพ์ทุกประเภท

เครื่องพิมพ์ส่วนขยายเรียกอีกอย่างว่าปลายทางผู้ให้บริการการพิมพ์ โดยจะมีปลายทางทั้งหมดที่เป็นของส่วนขยาย Google Chrome

เครื่องพิมพ์ในพื้นที่เรียกอีกอย่างว่าปลายทางการพิมพ์เฉพาะที่ โดยจะมีปลายทางที่พร้อมใช้งานสำหรับคอมพิวเตอร์ในพื้นที่และเครื่องพิมพ์ของเครือข่ายที่แชร์

ค่าตัวอย่าง:

cloud
privet

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

ปิดใช้ประเภทเครื่องพิมพ์ในรายการปฏิเสธ

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\PrinterTypeDenyList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)