เปิดไฟล์ PDF จากภายนอกทุกครั้ง

ปิดใช้โปรแกรมดู PDF ภายใน Google Chrome โดยจะปฏิบัติต่อไฟล์ PDF เป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดแทนและอนุญาตให้ผู้ใช้เปิดไฟล์ PDF ด้วยแอปพลิเคชันเริ่มต้น

หากไม่ได้ตั้งค่านโยบายนี้หรือปิดใช้อยู่ ระบบจะใช้ปลั๊กอิน PDF เพื่อเปิดไฟล์ PDF เว้นแต่ผู้ใช้ปิดใช้ปลั๊กอินไว้

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAlwaysOpenPdfExternally
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)