เปิดไฟล์ PDF จากภายนอกทุกครั้ง

การตั้งค่านโยบายเป็น "เปิดใช้" จะปิดโปรแกรมอ่าน PDF ภายในของ Google Chrome รวมถึงถือว่าไฟล์ PDF เป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา และอนุญาตให้ผู้ใช้เปิด PDF ด้วยแอปพลิเคชันเริ่มต้น

การตั้งค่านโยบายเป็น "ปิดใช้" หมายความว่าหากผู้ใช้ไม่ได้ปิดปลั๊กอิน PDF ก็จะมีการเปิดไฟล์ PDF

หากคุณตั้งค่านโยบายไว้ ผู้ใช้จะเปลี่ยนการตั้งค่าดังกล่าวใน Google Chrome ไม่ได้ หากไม่ได้ตั้งค่า ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะเปิด PDF ภายนอกหรือไม่

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAlwaysOpenPdfExternally
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)