ให้สิทธิ์เว็บไซต์เหล่านี้โดยอัตโนมัติในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ที่มีรหัสผู้ให้บริการและรหัสผลิตภัณฑ์ที่ระบุ

การตั้งค่านโยบายนี้ให้คุณระบุรูปแบบ URL ซึ่งเจาะจงเว็บไซต์ที่ได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติในการเข้าถึงอุปกรณ์ USB ที่มีรหัสผู้ให้บริการและรหัสผลิตภัณฑ์ที่กำหนด รูปแบบแต่ละรายการต้องระบุทั้งช่อง devices และ urls นโยบายจึงจะมีผล รูปแบบแต่ละรายการในช่อง devices อาจระบุช่อง vendor_id และ product_id การไม่ระบุช่อง vendor_id จะสร้างนโยบายที่ตรงกับอุปกรณ์ทุกเครื่อง การไม่ระบุช่อง product_id จะสร้างนโยบายที่ตรงกับอุปกรณ์ทุกเครื่องที่มีรหัสผู้ให้บริการที่กำหนด นโยบายที่ระบุช่อง product_id แต่ไม่ระบุช่อง vendor_id จะไม่มีผล

โมเดลสิทธิ์ USB จะให้สิทธิ์ URL ที่ระบุในการเข้าถึงอุปกรณ์ USB เป็นต้นทางระดับบนสุด หากเฟรมแบบฝังจำเป็นต้องเข้าถึงอุปกรณ์ USB ควรใช้ส่วนหัว feature-policy ของ "usb" เพื่อให้สิทธิ์เข้าถึง URL ต้องใช้การได้ มิเช่นนั้น นโยบายจะไม่มีผล

เลิกใช้งาน: โมเดลสิทธิ์ USB ที่ใช้เพื่อรองรับการระบุทั้ง URL ที่ส่งคำขอและ URL ที่มีการฝัง เราเลิกใช้งานโมเดลนี้แล้วและรองรับเฉพาะความเข้ากันได้แบบย้อนหลังในลักษณะต่อไปนี้ นั่นคือ ในกรณีที่มีการระบุทั้ง URL ที่ส่งคำขอและ URL ที่มีการฝัง ระบบจะให้สิทธิ์แก่ URL ที่มีการฝังเป็นต้นทางระดับบนสุดและไม่พิจารณา URL ที่ส่งคำขอ

นโยบายนี้จะลบล้าง DefaultWebUsbGuardSetting, WebUsbAskForUrls, WebUsbBlockedForUrls และค่ากำหนดของผู้ใช้

รวมถึงจะมีผลเฉพาะกับสิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์ USB ผ่าน WebUSB API เท่านั้น หากต้องการให้สิทธิ์เข้าถึงอุปกรณ์ USB ผ่าน Web Serial API ให้ดูนโยบาย SerialAllowUsbDevicesForUrls
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสคีมาและการจัดรูปแบบได้ที่ https://cloud.google.com/docs/chrome-enterprise/policies/?policy=WebUsbAllowDevicesForUrls

ค่าตัวอย่าง:

[
{
"devices": [
{
"vendor_id": 1234,
"product_id": 5678
}
],
"urls": [
"https://google.com"
]
}
]

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

ให้สิทธิ์เว็บไซต์เหล่านี้โดยอัตโนมัติในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB ที่มีรหัสผู้ให้บริการและรหัสผลิตภัณฑ์ที่ระบุ

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameWebUsbAllowDevicesForUrls
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)