Vô hiệu hóa các loại máy in trong danh sách từ chối

Mọi người sẽ không thể tìm cũng như sử dụng các loại máy in có trong danh sách từ chối.

Nếu bạn đưa tất cả các loại máy in vào danh sách từ chối, thì chức năng in sẽ bị vô hiệu hóa một cách hiệu quả vì không có đích để gửi tài liệu cần in.

Việc đưa cloud vào danh sách từ chối cũng có tác dụng tương tự như việc đặt chính sách CloudPrintSubmitEnabled thành false. Để mọi người luôn tìm thấy đích Google Cloud Print, bạn phải đặt chính sách CloudPrintSubmitEnabled thành true và xóa cloud khỏi danh sách từ chối.

Nếu bạn không đặt hoặc đặt chính sách này thành danh sách trống, thì tất cả các loại máy in đều được tìm thấy.

Máy in ở dạng tiện ích còn gọi là đích cung cấp dịch vụ in và bao gồm mọi đích thuộc tiện ích của Google Chrome.

Máy in cục bộ (hay còn gọi là đích in gốc) bao gồm các đích dùng được cho thiết bị cục bộ và máy in dùng chung qua mạng.

Giá trị mẫu:

cloud
privet

Supported on: Microsoft Windows 7 trở lên

Vô hiệu hóa các loại máy in trong danh sách từ chối

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\PrinterTypeDenyList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)