เบราว์เซอร์สำรองที่จะเปิดสำหรับเว็บไซต์ที่กำหนดค่า

นโยบายนี้ควบคุมคำสั่งที่จะใช้เปิด URL ในเบราว์เซอร์สำรอง

เมื่อไม่ได้ตั้งค่านโยบายนี้ ระบบจะใช้ค่าเริ่มต้นของแพลตฟอร์มนั้นๆ นั่นคือใช้ Internet Explorer ใน Windows หรือใช้ Safari ใน Mac OS X ส่วนใน Linux การไม่ตั้งค่านี้จะทำให้เปิดเบราว์เซอร์สำรองไม่สำเร็จ

เมื่อตั้งค่านโยบายนี้เป็น ${ie}, ${firefox}, ${safari} หรือ ${opera} เบราว์เซอร์นั้นจะเปิดหากมีการติดตั้งไว้ ${ie} ใช้ได้เฉพาะใน Windows และ ${safari} ใช้ได้เฉพาะใน Windows และ Mac OS X

เมื่อตั้งค่านโยบายนี้เป็นเส้นทางของไฟล์ ระบบจะใช้ไฟล์นั้นเป็นไฟล์ที่สั่งการได้

ค่าตัวอย่าง: ${ie}

Supported on: Microsoft Windows 7 ขึ้นไป

เบราว์เซอร์สำรองที่จะเปิดสำหรับเว็บไซต์ที่กำหนดค่า

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAlternativeBrowserPath
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)