ஆதரிக்கப்படும் அங்கீகாரத் திட்டங்கள்

Google Chrome ஆதரிக்கும் HTTP அங்கீகாரத் திட்டங்களைக் குறிப்பிடும்.

'basic', 'digest', 'ntlm' மற்றும் 'negotiate' ஆகியவை சாத்தியமுள்ள மதிப்புகள் ஆகும். பலவகை மதிப்புகளைக் காற்புள்ளியைக் கொண்டு பிரிக்கவும்.

இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்படாமல் இருந்தால், நான்கு திட்டங்களுமே பயன்படுத்தப்படும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ஆதரிக்கப்படும் அங்கீகாரத் திட்டங்கள்

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAuthSchemes
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)