మద్దతిచ్చే ప్రామాణీకరణ పథకాలు

Google Chrome మద్దతు ఇచ్చే HTTP ప్రామాణీకరణ స్కీమ్‌లను పేర్కొంటుంది.

సంభావ్య విలువలు ''basic', 'digest', 'ntlm' మరియు 'negotiate'. బహుళ విలువలను కామాలతో వేరు చేయండి.

ఈ విధానాన్ని సెట్ చేయకుండా వదిలేస్తే, మొత్తం నాలుగు స్కీమ్‌లు ఉపయోగించబడతాయి.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

మద్దతిచ్చే ప్రామాణీకరణ పథకాలు

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAuthSchemes
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)