రిమోట్ ప్రాప్యత హోస్ట్‌ల కోసం అవసరమైన డొమైన్ పేరును కాన్ఫిగర్ చేస్తుంది

రిమోట్ ప్రాప్యత హోస్ట్‌లపై విధించబడే అవసరమైన హోస్ట్ పేరును కాన్ఫిగర్ చేస్తుంది మరియు వినియోగదారులు దీన్ని మార్చనీయకుండా నిరోధిస్తుంది.

ఈ సెట్టింగ్‌ను ప్రారంభిస్తే, అప్పుడు నిర్దిష్ట డొమైన్ పేరులో నమోదు అయిన ఖాతాలను ఉపయోగించి మాత్రమే హోస్ట్‌లు భాగస్వామ్యం చేయబడతాయి.

ఈ సెట్టింగ్‌ను నిలిపివేస్తే లేదా సెట్ చేయకపోతే, అప్పుడు ఏ ఖాతానైనా ఉపయోగించి హోస్ట్‌లు భాగస్వామ్యం చేయబడతాయి.

అలాగే RemoteAccessHostDomainని చూడండి.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

రిమోట్ ప్రాప్యత హోస్ట్‌ల కోసం అవసరమైన డొమైన్ పేరును కాన్ఫిగర్ చేస్తుంది

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostDomain
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)