డిఫాల్ట్ కీ ఉత్పాదన సెట్టింగ్

కీ ఉత్పాదనను ఉపయోగించడానికి వెబ్‌సైట్‌లను అనుమతించాలో లేదో నిర్ణయించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. కీ ఉత్పాదనను ఉపయోగించడం అన్ని వెబ్‌సైట్‌లకు అనుమతించబడుతుంది లేదా అన్ని వెబ్‌సైట్‌లకు తిరస్కరించబడుతుంది.

ఈ విధానాన్ని సెట్ చేయకుండా వదిలేస్తే, 'BlockKeygen' ఉపయోగించబడుతుంది మరియు వినియోగదారు దీన్ని మార్చగలుగుతారు.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 లేదా తర్వాత

డిఫాల్ట్ కీ ఉత్పాదన సెట్టింగ్


 1. కీ ఉత్పాదనను ఉపయోగించడానికి అన్ని సైట్‌లను అనుమతించు
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultKeygenSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. కీ ఉత్పాదనను ఉపయోగించడానికి ఏ సైట్‌ను అనుమతించవద్దు
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultKeygenSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)