విధి నిర్వాహికిలో ప్రాసెస్‌లను ముగించడాన్ని ప్రారంభిస్తుంది

తప్పుకు సెట్ చేస్తే, విధి నిర్వాహికిలో 'ప్రాసెస్‌ను ముగించు' బటన్ నిలిపివేయబడుతుంది.

ఒప్పుకు సెట్ చేస్తే లేదా కాన్ఫిగర్ చేయకుంటే, వినియోగదారు విధి నిర్వాహికిలో ప్రాసెస్‌లను ముగించగలరు.

Supported on: SUPPORTED_WIN7
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameTaskManagerEndProcessEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)