ఈ సైట్లకు క్లయింట్ దృవీకరణ పత్రాలు స్వయంచాలకంగా ఎంపిక చేయండి

సైట్ ప్రమాణపత్రాన్ని అభ్యర్థిస్తే, Google Chrome స్వయంచాలకంగా క్లయింట్ ప్రమాణపత్రాన్ని ఎంచుకోవాల్సిన సైట్‌లను పేర్కొనే url నమూనాల జాబితాను పేర్కొనడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.

విలువ తప్పనిసరిగా వచన ఆకృతికి మార్చబడిన JSON నిఘంటువుల శ్రేణి అయ్యి ఉండాలి. ప్రతి నిఘంటువు తప్పనిసరిగా { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER } ఆకృతిలో ఉండాలి, $URL_PATTERN అనేది కంటెంట్ సెట్టింగ్ నమూనా. $FILTER బ్రౌజర్ స్వయంచాలకంగా ఎంచుకునే క్లయింట్ ప్రమాణపత్రాలను నియంత్రిస్తుంది. ఫిల్టర్‌తో సంబంధం లేకుండా, సర్వర్ ప్రమాణపత్ర అభ్యర్థనకు సరిపోలే ప్రమాణపత్రాలు మాత్రమే ఎంచుకోబడతాయి. $FILTER { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } } ఆకృతిలో ఉంటే, అదనంగా CommonName $ISSUER_CNతో ప్రమాణపత్రం ద్వారా మంజూరు చేయబడిన క్లయింట్ ప్రమాణపత్రాలు మాత్రమే ఎంచుకోబడతాయి. $FILTER ఖాళీ నిఘంటువు {} అయితే, క్లయింట్ ప్రమాణపత్రాల ఎంపిక అదనంగా నియంత్రించబడదు.

ఈ విధానాన్ని సెట్ చేయకుండా వదిలేస్తే, ఏ సైట్ కోసం స్వీయ ఎంపిక చేయబడదు.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ఈ సైట్లకు క్లయింట్ దృవీకరణ పత్రాలు స్వయంచాలకంగా ఎంపిక చేయండి

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AutoSelectCertificateForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)