మూడవ పార్టీ కుక్కీలని బ్లాక్ చెయ్యి

ఈ సెట్టింగ్‌ను ప్రారంభించడం వలన బ్రౌజర్ యొక్క చిరునామా బార్‌లోని డొమైన్‌కు చెందని వెబ్ పేజీ మూలకాలు సెట్ చేసే కుక్కీలను నివారిస్తుంది.

ఈ సెట్టింగ్‌ను ఆపివేయడం బ్రౌజర్ చిరునామా బార్‌లోని డొమైన్‌కు చెందని వెబ్ పేజీ మూలకాలచే సెట్ చేయడానికి కుక్కీలను అనుమతిస్తుంది మరియు ఈ సెట్టింగ్‌ను మార్చనీయకుండా వినియోగదారులను నిరోధిస్తుంది.

ఈ విధానం సెట్ చేయబడి ఉండకోపోతే, మూడవ పక్షం కుక్కీలు ప్రారంభించబడతాయి కానీ వినియోగదారు దీన్ని మార్చగలుగుతారు.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameBlockThirdPartyCookies
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)