ప్రత్యామ్నాయ లోప పేజీలని ప్రారంభించు

Google Chromeలో రుపొందించబడిన ప్రత్యామ్నాయ లోపం పేజీల వినియోగాన్ని ప్రారంభిస్తుంది ('పేజీ కనుగొనబడలేదు' వంటివి) మరియు వినియోగదారులు ఈ సెట్టింగ్‌ను మార్చకుండా నిరోధిస్తుంది. మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ను ప్రారంభిస్తే, ప్రత్యామ్నాయ లోపం పేజీలు ఉపయోగించబడతాయి. మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ను ఆపివేస్తే, ప్రత్యామ్నాయ లోపం పేజీలు ఉపయోగించబడవు. మీరు ప్రారంభించినా లేదా ఆపివేసినా, వినియోగదారులు Google Chromeలో ఈ సెట్టింగ్‌ను మార్చలేరు లేదా భర్తీ చేయలేరు. ఈ విధానాన్ని సెట్ చేయకుండా వదిలివేస్తే, ఇది ప్రారంభించబడుతుంది కాని వినియోగదారు దీనిని మార్చగలరు.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameAlternateErrorPagesEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)