డిఫాల్ట్ చిత్రాల సెట్టింగ్

వెబ్‌సైట్‌లు చిత్రాలను ప్రదర్శించడానికి అనుమతించాలో, లేదో సెట్ చేయడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. చిత్రాలను ప్రదర్శించడం అనేది అన్ని వెబ్‌సైట్‌ల కోసం అనుమతించవచ్చు లేదా నిరాకరించవచ్చు. ఈ విధానాన్న సెట్ చేయకుండా వదిలివేస్తే, 'AllowImages' ఉపయోగించబడుతుంది మరియు వినియోగదారు దీన్ని మార్చగలుగుతారు.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

డిఫాల్ట్ చిత్రాల సెట్టింగ్


 1. అన్ని చిత్రాలని చూపించడానికి అన్ని సైట్‌లని అనుమతించు
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultImagesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. చిత్రాలని చూపించడానికి ఏ సైట్‌ని అనుమతించవద్దు
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultImagesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)