ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, 'AllowImages' ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್


 1. ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೂ ಅನುಮತಿಸಿ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultImagesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸೈಟ್‌ ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬೇಡ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultImagesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)