పాత ప్లగ్‌ఇన్‌లని అమలు చెయ్యడానికి అనుమతించు

మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ని ప్రారంభిస్తే, పాత ప్లగిన్‌లు సాధారణ ప్లగిన్‌లు వలె ఉపయోగించబడుతాయి.

మీరు ఈ సెట్టింగ్‌ని ఆపివేస్తే, పాత ప్లగిన్‌లు ఉపయోగించబడవు మరియు వినియోగదారులు వాటిని అమలు చేయడానికి అనుమతి కోసం అడగబడరు.

ఈ సెట్టింగ్‌ని సెట్ చేయబడకపోతే, వినియోగదారులు పాత ప్లగిన్‌లను అమలు చేయడానికి అనుమతి కోసం అడగబడుతారు.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAllowOutdatedPlugins
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)